Nelegalna – ČRNA GRADNJA

V Sloveniji je zaradi različnih vzrokov veliko nelegalnih gradenj, ki jih imenujemo tudi »črna gradnja«. Črna gradnja je gradnja objekta brez ustreznega dovoljenja ali poseg na obstoječem objektu, za katerega je po zakonu potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Po predpisi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) delimo črno gradnjo na:

  • nelegalno gradnjo,
  • neskladno gradnjo,
  • nevarno gradnjo.

Novo – Plačilo na obroke

TUDI PRI NAS LAHKO SEDAJ PLAČATE NA OBROKE!!!
Pri PROdom biroju vam sedaj omogočamo plačilo z bančnimi karticami.
Nudimo vam tudi možnost obročnega odplačevanja v kolikor se odločite za nakup z DINERS kartico (do 12 obrokov).

Vlada je črtala 8. člen uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Člani vlade menijo, da so tako preprečili morebitno izigravanje prostorskih aktov občin. Strokovnjaki pa opozarjajo, da črtanje le enega člena ni dovolj. Strokovnjaki, združeni v skupino Odgovorno do prostora, menijo, da bi bilo treba v celoti odpraviti uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki jo je pripravila še vlada Janeza Janše. Čeprav je nova vlada danes črtala najbolj sporni člen uredbe, so prepričani, da manjši popravki uredbe niso prava rešitev. Vlada je sprejela uredbo, ki spreminja uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Člani vlade so po opozorilih občin in strokovne javnosti preučili situacijo, ki sta jo povzročili sama uredba in spremembe osnovne uredbe, ki so sledile le po desetih dneh. Vlada Alenke Bratušek je ugotovila, da največ nejasnosti in nezadovoljstva občin ter strokovne in druge javnosti v praksi povzroča 8. člen uredbe. Kot pravi vlada, je z 8. členom uredbe, ki določa pogoje za umestitev nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor, država v nekaterih primerih posegla v izvirno pristojnost občin na področju prostorskega načrtovanja. Tako je vlada danes 8. člen uredbe preprosto črtala. Zdaj po mnenju vlade ni nobenega dvoma več, da se za umeščanje objektov v prostor uporabljajo izključno določbe veljavnih prostorskih aktov občin. Ocenili so, da so tako preprečili morebitno izigravanje občinskih pravil, zapisanih v prostorskih aktih. “S tem pa je tudi jasna odgovornost občin, da zagotovijo ustrezne podlage oziroma sprejmejo ustrezne ukrepe za ureditev problematike,” so dodali na vladi. Vlada pravi, da imajo občine ključno odgovornost, da na svojem območju določijo zahteve in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za umestitev vseh objektov.  Zdaj bo vlada proučila še dejansko stanje in možne rešitve, da bi bilo na sistemski ravni zagotovljeno kakovostno umeščanje objektov v prostor ter gradnja zanesljivih in varnih objektov. Na vladi pravijo, da današnja sprememba uredbe poudarja ključno odgovornost občin, da na svojem območju določijo zahteve in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za umestitev vseh objektov. Tudi enostavnih in nezahtevnih objektov v prostor. Na vladi pravijo, da je bila pristojnost določanja teh pogojev po letu 2003 v celoti vrnjena pod okrilje občin. “Za nekatere občine to pomeni sprejetje novih ali spremenjenih prostorskih aktov, saj se ne bodo več mogle sklicevati na t. i. ureditev te tematike s strani države,” še pravijo na vladi.

Ljubljana, 28.03.2013, 21:43 | N.D./STA/M.K

Vir: http://www.24ur.com/novice/slovenija/vlada-crtala-8-clen-cernaceve-uredbe.html


1 2 3 4 5