Pogosta vprašanja

Niste našli tega kar iščete? Kontaktirajte nas.

Ali moram pred pričetkom izdelave gradbene dokumentacije vedeti s kakšnimi materiali bom gradil?

Zaželeno je, da se o tem odločite že pred pričetkom izdelave gradbene dokumentacije, saj je od tega odvisna zasnova objekta, kot so debeline nosilnih in nenosilnih konstrukcij, razponov horizontalnih konstrukcij,…

V kolikor se na gradbene materiale ne spoznate vam o tem radi svetujemo mi.

Glede na trenutno stanje cen energentov se ne morem odločiti kako bi ogreval objekt?

Odločitev glede ogrevanja je seveda dolgoročna. V modernih gradnjah se teži k optimiziranju prostorov, in s tem se v primeru ogrevanja s toplotno črpalko ne nameni veliko prostora kurilnici in kotlovnici, in naknadna sprememba na ogrevanje z lesno biomaso, na primer polena, potrebujemo veliko več prostora za peč ter zalogovnik toplote.

Razlaga pojma Gradbena jama

Prostor, ki ga potrebujemo za izvedbo temeljev, imenujemo gradbena jama. Najprej je treba parcelo, na kateri bo stala hiša, pripraviti za gradnjo. Kot prvo odstranimo moteča drevesa, skale… V naslednjem koraku odstranimo zgornjo plast zemlje. Način izvedbe izkopa je odvisen od vrste terena, oziroma fizikalnih lastnosti zemljine (strižne trdnost) in od razpoložljivega prostora.

Kakšna mora biti izolacija betonskega ostrešja?

Streha predstavlja ogromni delež toplotnih izgub na celotnem ovoju objekta. Zato pri debelini izolacije ne smemo varčevati. Novi pravilnik predvideva, da je največja dovoljenja toplotna prehodnost strehe U=0,2 W/m2K. To pomeni vsaj 20 centimetrov toplotne izolacije z lastnostjo k=0,04 W/mK. Za izolacijo strehe se uporabljata kamena in steklena volna. Pomembna je tudi vgradnja parne ovire med toplotno izolacijo ter finalno oblogo.

Ali lahko hišo ogrevamo samo na olje?

Ogrevanje samo na olje ni dovoljeno, saj moramo zagotoviti vsaj 25% obnovljivih virov energije (sončni koletkorji, toplotne črpalke, lesna biomasa…) Energijska učinkovitost stavbe je dosežena tudi, če je delež končne energije za ogrevanje in hlajenje stavbe ter pripravo tople vode pridobljen na enega od naslednjih načinov:

-najmanj 25 odstotkov iz sončnega obsevanja,

-najmanj 30 odstotkov iz plinaste biomase,

-najmanj 50 odstotkov iz trdne biomase,

-najmanj 70 odstotkov iz geotermalne energije,

-najmanj 50 odstotkov iz toplote okolja,

-najmanj 50 odstotkov iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom,

-je stavba najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja.

Razlaga pojma ČRNA GRADNJA

Črna gradnja je gradnja objekta brez ustreznega dovoljenja ali poseg na obstoječem objektu, za katerega je po zakonu potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Po predpisi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) delimo črno gradnjo na:

  • nelegalno gradnjo,
  • neskladno gradnjo,
  • nevarno gradnjo.

Nelegalna gradnja je gradnja, ki se je izvedla brez veljavnega gradbenega dovoljenja. Za nelegalno gradnjo se šteje tu neodstranitev objekta v predpisanem roku, za katerega je bila z gradbenim dovoljenjem dovoljena nadomestna gradnja.

Neskladna gradnja je gradnja v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, oziroma se le-ta uporablja v nasprotju z namembnostjo za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenja.

Nevarna gradnja je gradnja, ki ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi in sosednje objekte oziroma njegovo okolico