Spremembe pravilnika o delitvi in obračunu stroškov za toploto.

26 oktobra 2016,   ZAPISAL   

Zaradi anomalij, ki so se pokazale pri uporabi do sedaj veljavnega načina delitve in obračuna stroškov za toploto je Ministrstvo za infrastrukturo sprejelo nekaj sprememb in dopolnitev lani sprejetega Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah.

Več si lahko preberete na spodnji povezavi:

spremembe-pravilnika-za-delitev-in-obracun-stroskov-za-toploto